základy konstrukce


Montáž kamen / stavba komínů: od 700,-Kč / bm stavby.

Zaměření na místě stavby 500,-Kč, vratných v případě uzavření smlouvy o zakázce zahrnuje:

- příjezd a odjezd do místa zaměření

- prohlídka staveniště (projektu) a jeho zaměření

- dokument o zaměření (zaměřovací protokol)

- kontrolní výpočet spalinové cesty

- zjištění potřeby materiálu

Na základě zaměření získáte cenovou nabídku s předem pevně stanovenou cenou.

Montujeme nové komíny, opravujeme hlavy komínů a nadstropní část komínu, frézujeme a vložkujeme komíny. 

Dodávka systémových komínů pro všechny druhy paliva HELUZ, CIKO, PLEWA, BS Klatovy. Servis zahrnuje úklidové práce (zametání, likvidace obalů), záruční doba dle výrobce až 30 let.

Na základě poznání, že podstatou komínu je využití rozdílu teploty a tlaku plynů v závislosti na nadmořské výšce a dalších parametrech (viz obrázky dole), spočítáme spalinovou cestu a posoudíme vhodný typ komínu pro vás. Materiál (keramika, kov, plast) a konstrukci spalinové cesty stanovíme dále v závislosti na teplotě a chemickém složení spalin vystupujících z topidla (kamna, kotel, krb). Nosnou konstrukci komínu poskytujeme cihelnou, betonovou nebo kovové opláštěné konstrukce. Moderní komín má rychlý náběh provozní teploty, je vícevrstvý (nečadí při zatápění) a nepůsobí ve stavbě jako tepelný most, odvádí kondenzát, snadno se čistí, kontroluje a je přístupný ze střechy.

Tlakové kriterium

Teplotní kriterium