vikýře


Obecně vikýře prosvětlují podstřešního prostor, příp. umožňují vstup na střechu. Vikýř volíme podle účelu použití. Pro kominíka a nevyužitý podstřešní prostor postačí jednoduchý vylézací vikýř. V případě obydleného podstřešního prostoru nezapomeneme na ochranu proti slunci reflexní vrstvou nebo žaluziemi. I pro vikýřová okna platí, že jejich celková světlá plocha by měly být jednou desetinou osvětlované podlahové plochy místnosti.

Střešní okno umístěné do plochy krytiny je nejjednodušším vikýřem. Jeho výhodou je jednoduchá montáž do střechy. Dřívější problémy se zatékáním okolo skel se již nevyskytují, vždy je třeba pečlivá tepelná bilance s ohledem na možný kondenzát na vnitřní straně okna. Další nevýhodou je možnost poškození kroupami, přehřívání místnosti a zakrytí sněhem. Tomu lze bránit zejména venkovními okenními žaluziemi na ruční nebo elektrický pohon.

Vikýře umístěné v nástavbách různých tvarů (trapézový, sedlový, sedlový s valbou, valbový, štítový, volské oko, napoleonský klobouk, mansarda) mají příznivější účinek na podstřešní prostor, nicméně jsou konstrukčně náročnější a zmnožují detaily střechy, které mohou být příčinou vad a tepelných mostů.