pricipy konstrukce


Realizujeme opravy střech od 60,- Kč/m2 i střechy zcela nové.

Na místě stavby provedeme zaměření za 500,-Kč, vratných v případě uzavření smlouvy o zakázce, přičemž zaměření zahrnuje:

- příjezd a odjezd do místa zaměření

- prohlídka staveniště (projektu) a jeho zaměření

- dokument o zaměření (zaměřovací protokol)

- zjištění potřeby materiálu

Na základě zaměření získáte cenovou nabídku s předem pevně stanovenou cenou.

 

Přátelé, abychom se snadněji domluvili při konzultaci o zhotovení střechy, představme si alespoň některé základní konstrukční pojmy - rozměry. Připomeňme si, že jednoduchý přístřešek našich předků z větví listí a trávy, ale i pyramidy nejsou ničím jiným, než střechou příbytku.

O vzhledu střechy, vedle požadavků estetických, rozhoduje celá řada faktorů technického rázu a technických podmínek výrobce střešní krytiny. Je tedy úkolem architekta nebo naším tyto faktory znát v provozních souvislostech, pečlivě je vyhodnotit a neméně důsledně je realizovat.

Zhotovíme, zrekonstruujeme a pokryjeme jakýkoliv krov a tvar střechy včetně půdních konstrukcí. Pojďme tedy od jednoduchého ke složitějšímu a neváhejte se dotázat pokud máte jiný i kombinovaný typ střechy.

Střecha

 

ZÁKLADNÍ POJMY A ROZMĚRY


PULTOVÁ ("PLOCHÁ")

SEDLOVÁ

SEDLOVÁ S ČÁSTEČNOU VALBOU

VALBOVÁ

STANOVÁ