princip izolace


Přátelé, pojďme se domluvit, že nejlepší známou tepelnou izolací je vakuum. Jakýkoliv jiný materiál, který vakuum obklopuje a uzavírá nazvěme tepelným mostem, tj. takovým prostředím kudy nám teplo uniká. Dosáhnout vakua je technicky i energeticky velmi náročné. Daleko méně náročné je uzavřít mladšího příbuzného vakua, a to vzduch do takového prostoru kde nemůže příliš proudit a tím předávat teplo dál. A proč? Jistě je každému známo, že když je mráz tak není taková nepohoda jako když fouká vítr, tak proto. A to je princip každé tepelné izolace ? omezení, minimalizace proudění vzduchu v materiálu tepelné izolace a maximální přerušení tepelných mostů. A proto lední medvěd je spokojený i na ledovci.

V technické praxi toho dosahujeme využitím tepelně izolačních materiálů a vzduchotěsnou obálkou konstrukce. Současnost klade daleko větší důraz na úsporu tepla, tepelnou izolaci. U nově stavěných domů to není až takový problém, horší je to u starší zástavby, kde dodatečné zateplení nezabrání úniku tepla přes tepelné mosty.

I u straších domů můžete velmi dobře tepelnou izolaci střech použitím tepelné izolace stropu a zateplením podstřešního prostoru nadkrokevní nebo mezikrokevní izolací čímž ušetříte až 30% nákladů na teplo.