mezikrokevní izolace


Mezikrokevní izolaci umisťujeme do prostoru mezi pojistnou hydroizolací, krokvemi a parotěsnou zábranou. Šířku krokví a tím i šířku izolace můžeme zvýšit pomocí závěsného roštu. Výhodou takovéhoto uspořádání je možnost spolu s izolací podlahy dosáhnout vzduchotěsné obálky. Nevýhodou je možné zmenšení podstřeší a proto je výhodné toto uspořádání kombinovat s nadkrokevní izolací.