klempířské prvky


Klempířské prvky tvoří detaily střechy, jako je úžlabí, oplechování prostupů, komínů, atik, závětrné lišty, okapničky, a v neposlední řadě svod a odvod dešťové vody. Systémovým řešením jsou falcované krytiny prefabrikované nebo s dvojitou stojatou drážkou. Samotný pojem klempířské prvky je dnes poněkud zavádějící neboť je lze nahradit i plastovými systémy.

Nabízíme provedení v mědi (Cu), titanzinku (Ti-Zn), pozinkovaném ocelovém plechu (Fe-Zn Fe-AlZn), poplastovaném i barveném ocelovém plechu i v provedení plast.

Odpovědně spočítáme předpokládané množství srážek a z toho plynoucí rozměry okapu a svodu. Pečlivé provedení detailů zajišťuje dlouhodobu životnost celé střechy. Neváhejte se dotázat na podrobnosti.