izolace stropu


Tepelnou izolací stropu se zároveň rozumí tepelná izolace podlahy podstřešního prostoru. Ve spojení s mezikrokevní izolací nebo izolací na závěsném roštu je možné v podkroví vytvořit takřka dokonale zateplený prostor se vzduchotěsnou obálkou a dospět i k nízkoenergetickému standartu. U starší zástavby vložíme izolaci mezi stropní podhled a podlahu půdy. Není-li to možné, položíme na podlahu půdy speciální tvrzené izolační desky a na ně provedeme čistou podlahu.